Süti szabályzat és adatvédelem

ADATKEZELÉSI ÉS COOKIE (SÜTI) TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett promóciós nyereményjátékok (a továbbiakban: Játék) szervezése és lebonyolítása során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására és a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő által szervezett játékok célja az Adatkezelő termékeinek népszerűsítése, ismertségének bővítése, a vásárlók igényeinek maximális kiszolgálása, megelégedettségük fokozása.

Az Adatkezelő adatai:

Jelen Tájékoztató különösen a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 2. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban: Rendelet).

 

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő a szolgáltatások működésének ellenőrzése, hatékonysága, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a látogató személyének azonosítására nem törekszik.

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az Adatkezelő az érintettnek a játékban történő részvételével megadottnak tekint. 16 éves kor alatti játékosok esetén az adatkezelési hozzájárulás megadásához törvényes képviselői hozzájárulás szükséges. A hozzájárulás kiterjed a nyertes nevének és azon település megnevezésének a nyilvánosságra hozatalára, ahol a nyertes lakik.

 

5. AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Az érintettek körébe az Adatkezelő www.naladapicklabda.hu honlapját látogatók tartoznak. 

 

6. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő, valamint az Adatfeldolgozó illetékes munkatársai.

 

7. AZ ADATFELDOLGOZÓ

Az Adatfelfoldozó adatai:

 

8. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus formában tárolja.

Az Adatkezelő illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó felelőssége, hogy az adatkezelés, illetve adatfeldolgozás során gondoskodjon az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

9. COOKIE (SÜTIK) TÁJÉKOZTATÓ

9.1.  Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a www.naladapicklabda.hu honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (a továbbiakban: sütik) használ. A sütik betűből és számokból álló információcsomag, amit az Adatkezelő honlapja, a honlapot látogatók böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse az Adatkezelő honlapjának használatát és közreműködjön abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön az Adatkezelő a honlapot látogatókról. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja a látogatók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a látogatók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a böngésző specifikációjának megismerése.

A sütik gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a honlapot látogató eszköze tárol. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a honlapot látogató számítógépén. A sütiket a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy sütik megnevezéssel van lehetőség.

9.2.  Az adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az Ehtv. 155. § (4) bekezdése,[3] az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése[4] és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

 

9.3.  Az érintettek köre:

Az érintettek körébe az Adatkezelő honlapját látogatók közül azon személyek tartoznak, akik a sütik használatához a honlapon megjelenő „Elfogadom” gomb megnyomásával hozzájárultak. 

Süti neve

Süti funkciója

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

ci_session

A honlap működéséhez feltétlenül szükséges

Felhasználói munkamenet azonosító süti, mely segítséget nyújt a honlapon történő navigációban.

Az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

Munkamenet végéig

Cpm_cookie_o

A honlap működéséhez feltétlenül szükséges

Cookie engedély szint tárolása

Az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

365 nap 

Csrf_token

A honlap működéséhez feltétlenül szükséges

Az oldalon található űrlapok biztonsághoz működéshez elengedhetetlen cookie

Az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

2 óra 

_ga

Statisztikai

A Google Analytics által telepített cookie. A cookie tekintetbe veszi a látogatói, munkamenet, kampány adatokat, és nyomon követi az oldal használatát az oldalelemző jelentéshez. A cookie egy véletlenszerűen generált számot rendel az egyedi látogatókhoz az azonosításukhoz

Az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

2 év 

_ga_ZX90TK7E4C

Statisztikai

A Google Analytics által használt cookie. A felhasználói fiókhoz vagy a weboldalhoz kapcsolódó egyedi azonosító számot tartalmaznak a névben szereplő mintaelemek. A _gat cookie változata, amelyet a nagy látogatottságú oldalakon arra használnak, hogy limitálják a Google által felvett adatokat

Az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

1 perc

_fbp

Marketing, hirdetés

a Facebook által telepített cookie, amely hirdetéseket jelenít meg a Facebookon vagy a Facebook által működtetett digitális platformon, miután meglátogatták ezt az oldalt

Az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

90 nap

 

9.4.  Az adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő, valamint az Adatfeldolgozó illetékes munkatársai. 

Google Adwords cookie: az Adatkezelő honapjának első látogatása alkalmával, a látogató süti-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-k – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra használja, hogy megjegyezze a honlapot látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők honlapjain tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója sütiket használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére sütiket ment a látogató számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott látogató esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a látogató által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: a Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a honlapok és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a honlap használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő sütik a „__ga” cookie. A honlap használati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési sütijeivel együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Amennyiben a honlapot látogató nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók esetlegesen nem lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található:

 

9.5.  Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság.

 

9.6.  Az Adatfeldolgozó 

 

10. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

10.1.  Az Infotv. alapján

a) Tájékoztatás

Az érintett kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást adnak az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelők a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adják meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőkhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelők költségtérítést állapítanak meg.

b) Helyesbítés, zárolás, törlés

Az Adatkezelők a személyes adatot helyesbítik, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelők rendelkezésére áll.

Az Adatkezelők zárolják a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelők a személyes adatot törlik, ha:

 1. kezelése jogellenes,
 2. az érintett kéri,
 3. a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Ha az Adatkezelők az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítik, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közlik a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelők tájékoztatják az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

c) Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

10.2.  A Rendelet alapján

a) A hozzájárulás visszavonása

A fentieken túlmenően a Rendelet értelmében az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. Az érintettnek a hozzájárulást visszavonó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes. A hozzájárulás visszavonására Adatkezelők e-mail címére, küldött e-mailben vagy postai úton az Adatkezelők levelezési címére küldött, az érintett által aláírt levélben van lehetőség.

b) Korlátozás

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelők az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatják.

c) Továbbítás

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelők akadályoznák, ha:

 1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog a fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

10.3. A jogérvényesítés módja

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.

 

10.4. Jogorvoslat 

Amennyiben az érintett az Adatkezelők meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

A naladapicklada.hu oldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk

A naladapicklada.hu oldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

A weboldalon használt ún. sütik (cookie-k) beállítása

Kérjük a csúszka mozgatásával válaszd ki a weboldalon elfogadni kívánt sütiket.

Ezen sütik célja a honlapunk használata, valamint használatáról való információszerzés.

 • Munkamenet (session) sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Csökkentett funkcionalitású Google Analytics

Kérjük a csúszka mozgatásával válaszd ki a weboldalon elfogadni kívánt sütiket. 

Ezen sütik célja a honlapunk használatáról való információszerzés, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése.

 • Google Analytics

Kérjük a csúszka mozgatásával válaszd ki a weboldalon elfogadni kívánt sütiket.

Ezen sütik célja a honlapunk használatáról való információszerzés, a weboldal használóinak megkülönböztetése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése, célzott hirdetések elhelyezése.

 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Google Remarketing
 • Facebook konverziós kód
 • Facebook remarketing pixel
A kiválasztott sütik használatát elfogadom Süti tájékoztató letöltése (.pdf)